There was an error in this gadget

Tuesday, August 11, 2009

Konsep Perubatan Islam: siri 1

oleh: Dato' Dr. Haron Din

1.0 PENDAHULUAN

Allah s.w.t. berfirman (Al-Quran: al-Isra': 82):

"Dan Kami turunkan daripada al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar
dan rahmat bagi orang yang beriman."


Dalam surah Fussilat:44 pula terdapat firman Allah:

"Katakanlah bagi mereka yang beriman, al-Quran itu adalah petunjuk dan
penawar bagi mereka yang beriman. Mereka yang tidak beriman, pada
telinga mereka ada sumbatan, sedangkan al-Quran itu sesuatu kegelapan
bagi mereka. Mereka ini adalah seperti orang yang dipanggil dari tempat
yang jauh."


Sesetengah ahli tafsir menerangkan perkataan "daripada" (min) yang terdapat dalam surah di atas (al-Isra':82) bukan Iit-tab'id , bererti bahawa al-Quran itu keseluruhannya adalah penawar, bukan sebahagian daripadanya sahaja. AI-Quran boleh digunakan untuk menangani sakit fizikal juga sakit yang berkaitan dengan hati, jiwa dan roh,seperti kejahilan, kesesatan dan sebagainya. Kesejahteraan fizikal berkait rapat dengan kesejahteraan hati.

Mengenainya Rasulullah s.a.w. ada bersabda:

"Sesungguhnya pada jasad itu ada seketlul daging, apabila ia sejahtera, maka sejahteralah keseluruhan jasad. Dan apabila rusak akan dia, maka rusaklah keseluruhan jasad, iaitu hati." (Muttafaq 'alaih).

Menurut Ahmad Mahmud (1994:18), hal demikian tidak bererti bahawa al-Quran itu digunakan sebagai tangkal, ataupun azimat, kerana baginda Rasulullah s.a.w. tidak berbuat demikian dan tidak menyuruhnya, bahkan baginda adakalanya melakukan rawatan dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran dan bahan-bahan semula jadi untuk merawat dirinya. Baginda menyuruh mereka yang sakit, yang terdiri daripada kaum keluarga juga para sahabat agar berbuat demikian.Baginda juga melakukan rawatan bergantung kepada punca penyakit.

Baginda bersabda:

"Sesungguhnya bagi setiap penyakit itu ada ubat. Maka apabila ubat itu serasi dengan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah 'azza wajalla Riwayat Muslim dari hadis Abi Az-Zubair dari jabir dari Rasulullah).

Menurut Muhammad Mahmud (1992:28-29), al-Quran, sama ada keseluruhannya ataupun sebahagian daripada ayatnya adalah setinggi-tinggi penawar dan ubat paling utama. Setiap huruf yang terkandung padanya merupakan penawar penyakit jiwa, melahirkan ketenangan, penawar sakit dalaman dan luaran dengan syarat adanya iman terhadap Allah, Pencipta segala yang wujud, yang menurunkan al-Quran. Allah memberitahu bahawa al-Quran itu diturunkan sebagai peringatan kepada manusia dan penawar bagi hati orang yang beriman (at-Taubah:30).

Dalam sebuah hadis daripada Ali bin Abi Talib r.a. disebutkan tentang sabda
Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

"Sebaik-baik ubat itu adalah al~Quran" –Riwayat at-Tarmiz.

Sebuah hadis lain daripada Abu Said al-Khudri menyatakan adanya seorang lelaki yang telah datang menemui baginda Rasulullah s.a.w. mengadu dadanya sakit. Baginda memberitahunya agar membaca al-Quran, kerana Allah s.w.t. ada berfirman:

"Al-Quran itu adalah penawar penyakit yang ada dalam dada."

Sebuah hadis lain, iaitu hadis daripada Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa "Al-Fatihah itu adalah penawar semua penyakit kecuali maut"- Riwayat Ibn Rahuwiyah daripada Ali r.a.

Pada satu hari seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah s.a.w. mengadu kedua matanya sakit, lalu baginda berkata kepadanya:

"Lihatlah pada mashaf al-Quran."

Allah s.w.t. menjadikan manusia itu terdiri daripada tiga unsur utama, iaitu jasad,roh dan akal. Allah meniupkan roh, setelah janin dalam perut ibu cukup sifatnya (al-Hijr': 29). Ketika itu janin tadi hidup. Gabungan daripada roh insaniah dan akal meletakkan maqam manusia itu lebih mulia berbanding dengan makhluk lain di muka bumi ini, termasuk jin dan malaikat, membolehkan mereka menjadi khalifah [a]-Baqarah:30), mentadbir muka bumi., dengan syarat mereka hendaklah beriman kepada Allah. Andainya mereka tidak beriman, melanggar perintah Allah, maqam mereka adalah lebih hina daripada binatang (A]-A'raf: 38).

Seperti jasad, roh juga memerlukan penjagaan yang rapi untuk memperoleh kesejahteraan. Roh yang tidak sihat mencetuskan sakit yang berkaitan dengan roh ataupun hati, seperti sifat takabur, riak, tamak, sifat hasad dan sebagainya. Sakit yang berkaitan dengan roh akan melahirkan tingkah laku jahat manusia, menyebabkan mereka lebih berkecenderungan melakukan kejahatan. Sakit dalaman seperti ini merupakan ransangan utama yang akhirnya tercetus melalui perlakuan jasad. Kerana itulah dikatakan bahawa kesejahteraan roh memberi kesan pada kesejahteraan fizikal.

Roh adalah urusan Ilahi (Isra': 85). Roh yang sakit perlu dirawat dengan penawar yang menepati Ar-Ruhiyyah asy-syar'iyyah yang melibatkan iman. Menurut Riyad Muhammad Samahah dalam bukunya bertajuk Dalilu aI-Mua'lijin bi aI-Qurani aIKarim,sakit seperti ini, paling sesuai dirawat menggunakan al-Quran, doa-doa dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment